Information om taltidningar hittar du hos Myndigheten för tillgängliga medier på www.mtm.se och på www.taltidningarna.se

Information om Taltidningsnämnden hittar du på www.mtm.se/taltidningsnamnden